Vấn đáp: Tuổi Trẻ, Đạo Dòng, Từ Bi Và Hôn Nhân (ngày30/06/2009) | Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Tuổi Trẻ, Đạo Dòng, Từ Bi Và Hôn Nhân ngày 30/06/2009 gồm những bài vấn đáp:

Giảng tại Trường hạ Chùa Hưng Phước, ngày 30/06/2009

Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY