Vấn đáp: Ứng xử của người vợ sao cho người chồng không mặc cảm | Thích Nhật Từ

Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://vandapphathoc.com/bai-moi/
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://vandapphathoc.com/kinh-phat-cho-nguoi-tai-gia/
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://vandapphathoc.com/kinh-tung-hang-ngay/
Youtube Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/TXO1eY

LEAVE A REPLY