Vấn đáp: Ứng xử khi yêu người đã có gia đình | Thích Nhật Từ

Vấn đáp ngày 11/08/2011 gồm những bài vấn đáp:
Kiếp luân hồi, thờ ông bà tổ tiên 0:02
Ứng xử khi con dâu (rể) là người khác tôn giáo 06:09
Giải thích “Tránh tụng kinh quan xứ” 10:17
Có nên rãi giấy tiền mã trên đường tống táng và đốt đồ mã trong lễ giỗ hay không ? 13:08
Con gái có nên thờ cúng ông bà tổ tiên 21:40
Có nên phát nguyện sanh về Tây phương thế giới 26:00
Ứng xử khi yêu người đã có gia đình 34:18

Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY