Vấn đáp: Xem ngày giờ tốt xấu, Oan gia trái chủ, Tẩu hỏa trong tu thiền | Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Xem ngày giờ tốt xấu, Oan gia trái chủ, Tẩu hỏa trong tu thiền | Thích Nhật Từ

Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY