Vấn đáp:Ngụy Kinh và Chân Kinh, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – TT. Thích Nhật Từ

Câu hỏi trên được Thầy Nhật Từ giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, ngày 25-10-2016

LEAVE A REPLY