Văn Hóa Doanh Nghiệp Và Từ Thiện – phần 6/6

Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 24/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3915,Van-Hoa-Doanh-Nghiep-Va-Tu-Thien.tsph

LEAVE A REPLY