Vượt qua mặc cảm bệnh tật và số phận -TT. Thích Nhật Từ – wWw.ChuaGiacNgo.com

Vượt qua mặc cảm bệnh tật và số phận -TT. Thích Nhật Từ – wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Bảo Huệ, Đồng Nai, ngày 25/12/2014
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://www.chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-12-2014/vuot-qua-mac-cam-benh-tat-va-so-phan.html

LEAVE A REPLY