Xuất gia gieo duyên – TT. Thích Nhật Từ – 13-03-2016

Xuất gia gieo duyên do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 13/3/2016. Nghe MP3 tại đây http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-03-2016/xuat-gia-gieo-duyen.html

LEAVE A REPLY