Xuất gia gieo duyên- Ý nghĩa và giá trị – TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất gia gieo duyên lần đầu tiên tại chùa Giác Ngộ, ngày 03/08/2016

LEAVE A REPLY