Xuất gia là cao thượng – ĐĐ. Thích Giác Hoàng

Pháp thoại do ĐĐ. Thích Giác Hoàng giảng trong khóa tu Xuất gia gieo duyên lần thứ nhất tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-08-2016

LEAVE A REPLY