Xuất gia là khó – TT. Thích Thiện Minh

Pháp thoại do TT. Thích Thiện Minh giảng trong khóa tu Xuất gia gieo duyên lần thứ nhất tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-07-2016

LEAVE A REPLY